Моля, прочетете изцяло публикуваната ни Политика за защита на личните данни преди да използвате услугите предлагани от нашия сайт. В случай че не сте съгласни с Условията, моля не използвайте услугите предлагани от сайта.

1. Въведение
Съдържанието в Настоящата политика описва каква лична информация събираме от Вас и как обработваме Вашата лична информация. Тази политика е подготвена съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, осигурява засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

2. Данни за администратора на лични данни
“Б Консулт България“ ООД, EИК 205393495, със седалище и адрес в гр. Русе 7000, ул. Солун No 41 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Данните за контакт “Б Консулт България“ ООД са тел: 0882 080 124, e-mail: office@bconsultbg.com. По закон дружеството не е задължено да има длъжностно лице по защита на личните данни, затова запитванията относно личните данни следва да бъдат отправяни на посочените телефони и е-мейл адрес за връзка.

3. Правно Основание за събиране на лични данни
“Б Консулт България“ ООД притежава Удостоверение за извършване на посредническа дейност в областта на човешките ресурси за Република България и за други държави ( № 2675 / 2018г. и № 2676 / 2018г. ) издадено от Министерството на труда и социалната политика
“Б Консулт България“ ООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от своите клиенти.

4. Цел на събиране на лични данни
“Б Консулт България“ ООД събира лични данни от своите клиенти, необходими за реализиране на дейността на компанията по подбор на персонал и кариерно консултиране.

5. Какви лични данни събираме
Кандидатите за работа сами преценяват какви данни да предоставят.
– Име и фамилия
• Телефон
• Е-мейл
• Местожителство
• Информация за образованието, допълнителни квалификации и обучения, придобити умения
• Информация за трудовия опит – име на работодателя, заемана длъжност, отговорности
• Информация, относно предпочитания за кариерно развитие
• Информация, за настоящо и желано възнаграждение
• Информация, във връзка с референции

6. Правата на Лицата относно Личните им данни
Имате право:
– да поискате копие от личните си данни
– да проверите точността на съхраняваните лични данни за вас
– да коригирате или допълните личните си данни
– да поискате личната ви информация да бъде изтрита
– да бъдат уведомени за нарушение на сигурността на личните им данни
– Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда – Ако смятате, че са нарушени Ваши права, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да се обърнете към съда

Ще обработим заявката Ви относно Лични данни в рамките на 30 дни от датата на получаване на вашата заявка. Заявките ви за изтриване на лични данни ще изпълним в срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква допълнително съхранение.

7. Срок на съхранение на Лични данни

8. Непълнолетни лица
Нашите услуги се използва само от лица над 18-годишна възраст, не събираме лични данни на лица под 18-годишна възраст.
Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18-годишна възраст, ние ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

9. Промени на Политиката за защита на личните данни
Условията в нашата Политика за защита на лични данни могат да се променят периодично. Всички промени ще бъдат публикувани в уебсайта ни www.bconsultbg.com

10. За Връзка с Нас
За възникнали Въпроси и искания относно нашата политика за защита на лични данни, Ако искате да получите достъп, да изтриете или да поправите личната си информация, моля свържете се с нас:
е-мейл адрес: office@bconsultbg.com
Адрес: гр. Русе 7000, ул. Академик Михаил Арнаудов 3, “Б Консулт България“ ООД
Дата на актуализация: 10 януари 2019