Подборът на персонал е един от основните и най-важни процеси за всяка компания. Въпреки постиженията в областта на високите технологии и информационните системи, човекът си остава онази производителна и творческа сила, която може да доведе до успешна и ефективна реализация на фирмената политика и стратегия, както и да осигури нейното конкурентно предимство. Това определя подборът на правилните служители като фактор с основно значение.

Целта ни е да намерим най-подходящите служители, притежаващи професионални компетентности, лични качества и потенциал, които да се впишат във Вашата фирмена стратегия.

След установяване на Вашите конкретни потребности и условия ще започне процесът по подбор на персонал.

Висококвалифицираните служители на агенцията ни използват традиционни и нетрадиционни канали, и методи за търсене, и подбор на персонал, които ще Ви осигурят служители, притежаващи необходимите качества и умения.

Какви са ползите от нас ?

Ще Ви спестим време и ресурс, като ще можете да се фокусирате към същността на Вашия бизнес.

Ще Ви осигурим реални кандидати по посочените от Вас позиции.

Ще останете анонимни по отношение на нуждите Ви пред конкуренцията, в случай че желаете.

Ще Ви помогне да сте в час с пазара на труда и нивата на заплащане.

Защо сме по-ефективни от вашите HR специалисти ?

  • Приемаме задачите си изключително отговорно и следва да покажем конкретен резултат, за да получим нашето възнаграждение.
  • Изпълнението на задълженията ни към Вас не се ограничава само и единствено в рамките на работния ден и седмица.
  • Поддържаме постоянна база данни с потенциални кандидати от различни сфери на индустрията, които могат да Ви бъдат представени в кратки срокове.
  • Използваме традиционни и нетрадиционни, канали за намиране и подбор на персонал, с доказани резултати.
  • Организираме проучване, намиране и подбор на кандидати, от точно определени населени места, посочени от Вас и съобразени с евентуално осигурен Ваш фирмен транспорт.
  • Опитът ни помага да Ви консултираме относно актуалните тенденции на пазара на труда, очакванията на работниците и как да ги привлечете, и задържите във Вашата компания.