Описание на длъжността:

-Разкройчикът зарежда машината ,като поставя заготовка на обслужващата маса ;

– Настройва параметрите на предварително подготвените разкроечни карти ;

– Следи автоматизирания процес на термичното рязане на метал ;

– Отстранява излишния материал ;

– Подрежда готовата продукция.
Изисквания:
– техническо образование;
– способност за разчитане на конструктивна и техническа документация;
– компютърни познания;
– умение за работа с металорежещи и металообработващи машини е предимство;
– работа на подобна позиция през последните години е предимство.
Работния график е двусменен режим.

Брутна заплата от 800лв. до 1100лв.
За справки-тел.0882080124