ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Задължения:
• получаване на стоки и проверка на документи при доставка;
• подреждане на стоки по стелажи и склад;
• ежедневна проверка на срокове на годност;
• ежедневни хигиенни навици, отнасящи се чистотата на стоки и магазина;
• ежедневно отчитане на каса, попълване на книги, отнасящи се за стоки в магазина;
• работа с касов апарат, ПОС-терминал и програма за продажби.
Изисквания:
• лъчезарност и желание за работа с клиенти;
• умение за работа в екип;
• мотивация за работа.
Работен график:6 дневна работна седмица и 1 ден почивен
с двусменен режим на работа:
06.30 часа – 15,00 часа
14.30 часа – 23.00 часа