Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“

 • Професия „Администратор в хотелиерството“, код 811020
  • Специалност „Организация на обслужването в хотел иерството“ код 8110201, трета степен на професионална квалификация.
 • Професия „Камериер“, код 811030
  • Специалност „Хотел иерство“, код 8110301, първа степен на професионална квалификация.
 • Професия „Портиер – пиколо“, код 811040
  • Специалност „Хотелиерство“, код 8110401, трета степен на професионална квалификация.
 • Професия „Готвач“, код 811070
  • Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, код 8110701, втора степен на професионална квалификация.
 • Професия „Сервитьор – барман“, код 811080
  • Специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“, код 8110801, втора степен на професионална квалификация.