Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

  • Професия „Фризьор“, код 815010
    • Специалност „Фризьорство“, код 8150101, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия „Козметик“, код 815020
    • Специалност „Козметика“, код 8150201, втора степен на професионална квалификация.