Професионално направление „Строителство и геодезия“

 • Професия „Хотелиерство“, код 582030
  • Специалност „Кофражи“, код 5820302, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Армировка и бетон“, код 5820303, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Зидария“, код 5820304, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Мазилки и шпакловки“, код 5820305, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Външни облицовки и настилки“, код 5820307, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Бояджийски работи“, код 5820309, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Строително дърводелство“, код 5820310, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Строително тенекеджийство“, код 5820311, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Покриви“, код 5820312, втора степен на професионална квалификация.
 • Професия „Хотелиерство“, код 582040
  • Специалност „Стоманобетонни конструкции“, код 5820401, втора степен на професионална квалификация.
  • Специалност „Метални конструкции“, код 5820402, втора степен на професионална квалификация.
  • Специалност „Сухо строителство „, код 58204003, втора степен на професионална квалификация.
  • Специалност „Дограма и стъклопоставяне“, код 5820404, втора степен на професионална квалификация.
 • Професия „Хотелиерство“, код 582050
  • Специалност „Вътрешни ВиК мрежи“, код 5820501, втора степен на професионална квалификация;
  • Специалност „Външни ВиК мрежи“, код 5820502, втора степен на професионална квалификация.