Професионално направление „Стопанско управление и администрация“

  • Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, код 345050
    • Специалност „Малък и среден бизнес“, код 3450501, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия „Оператор на компютър“, код 345100
    • Специалност „Текстообработване“, код 3451001 първа степен на професионална квалификация.
  • Професия „Икономист“, код 345110
    • Специалност „Икономика и мениджмънт“, код 3451104, втора степен на професионална квалификация.