Професионално направление „Металообработване и машиностроене“

  • Професия „Заварчик“, код 521090
    • Специалност „Заваряване“, код 5210901, първа степен на професионална квалификация.