Центровете за професионално обучение към „Бонев консулт“ЕООД и „Практик груп“ЕООД са лицензирани за организиране и удостоверяване на професионално обучение и придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:

"Продажби на едро и дребно"

"Продавач - консултант"

"Финанси, банково и застрахователно дело"

"Банково дело" и "Застрахователно и осигурителна дело"

"Счетоводство и данъци"

Професия "Оперативен счетоводител"

"Секретарски и офис дейности"

Специалност "Бизнес администрация"

"Защита на собствеността и личността"

"Банкова и инкасова дейност", "Лична охрана" и "Физическа охрана на обекти"

"Стопанско управление и администрация"

"Сътрудник в малък и среден бизнес", "Оператор на компютър" и "Икономист"

"Металообработване и машиностроене"

"Заварчик"

"Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"

"Шивач"

"Производство на изделия от дървесина"

"Производство на мебели", "Производство на тапицирани изделия" и "Производство на врати и прозорци"

"Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

"Администратор в хотелиерството", "Камериер", "Портиер - пиколо" и др.

"Строителство и геодезия"

"Кофражи", "Производство на тапицирани изделия", "Покриви" и др

"Производство на храни и напитки"

"Производство на сладкарски изделия" и "Производство на хляб и хлебни изделия"

"Селско стопанство"

"Хотелиерство", "Животновъд", "Фермер", "Земеделец"

"Пътувания, туризъм и свободно време"

"Организация на туризма и свободното време", "Селски туризъм"

"Фризьорски и козметични услуги"

"Фризьор" и "Козметик"

"Озеленяване и цветарство"

"Цветарство", "Парково строителство и озеленяване"

"Горско стопанство"

"Билкарство" и "Работник в горското стопанство"

"Социални дейности"

"Социална работа с деца и семейства а риск", "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания"