Английски език

начално ниво, 20 учебни часа

Руски език

експертно ниво, 45 учебни часа