Б консулт България“ ООД извършва кариерно консултиране и проверка на възможностите на трудоспособни лица, търсещи работа. Услугата е насочена към безработни, работещи, специалисти от различни сектори на индустрията и студенти.

Консултирането цели подпомагане на кандидатите от различни възрасти и етапи на своето развитие, като ще спомогне за установяване на най-подходящите за тях професии и позиции, съобразени с възможностите и желанията им за ефективна реализация на пазара на труда и кариерно развитие.