„Б консулт България“ ООД извършва, чрез директен и строго конфиденциален подход, откриване и привличане на необходимите за компанията Ви специалисти, които обикновено работят на сходни позиции в други организации.

Услугата е насочена към средни и големи компании, които са наясно кого точно търсят или от кои компании могат да бъдат привлечени специалисти, от ключово значение за изпълнението на фирмената стратегия, които да допринесат в максимална степен за просперитета на компанията.