Услугата е насочена към работодатели, на които поради различни причини се налага да се разделят с част от персонали си, но желаят да запазят добрия имидж на компанията и да проявят ангажираност, и загриженост по отношение на служителите си. Ние ще Ви помогнем да останете добър работодател в очите на служителите Ви, в случай, че искате да им покажете, че те са важни за Вас.

Подобна практика значително повишава доверието на останалите служители и на Вашите партньори. „Б Консулт България“ ООД ще осигури кариерно консултиране, индивидуално или на група от служители, които следва да сменят работното си място. Ще установим техните качества и професионални възможности, за да ги насочим към възможно най-добрия следващ работодател за тях.

 

При нас те ще получат професионална подкрепа, съдействие за изготвяне на необходимите документи и подготовка за следващото интервю с работодател, като целта е да запазим тяхната мотивация и продуктивност.