ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Подборът на персонал е един от основните и най-важни процеси за всяка компания. Целта ни е да намерим най-подходящите служители, притежаващи професионални компетентности, лични качества и потенциал, които да се впишат във Вашата фирмена стратегия.

АБОНАМЕНТ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Услугата основно е насочена към големи компании със значителен брой персонал, които имат често текучество на ниско и средно квалифицирани служители. При нас ще имате достъп до активни кандидати, които ще можем да ви представим при появила се необходимост.

HEADHUNTING

Ще открием и привлечем необходимите за компанията Ви специалисти, чрез директен и строго конфиденциален подход, които работят на сходни позиции в други организации. Услугата е насочена към компании, които са наясно кого точно търсят или от кои компании могат да бъдат привлечени специалисти.

OUTPLACEMENT

Услугата е насочена към работодатели, на които поради различни причини се налага да се разделят с част от персонали си, но желаят да запазят добрия имидж на компанията и да проявят ангажираност, и загриженост по отношение на служителите си.