Помощник готвач

Брутна заплата :700лв.

Готвач

Брутна заплата:1000лв.

Сапанджия/прикачвач

Брутна заплата: 750 лв.-800 лв.

Координатор качество,ОТК

нетна заплата 1000 лв.

Оператор на машини в цех за клечки за уши

Брутна заплата 570 лв.-810 лв.

Управител на ресторант

Брутна заплата 900 лв.-1000 лв.

Оператор на машина за фрезоване с ЦПУ

Нетна заплата: 1000 лв.

Разкройчик на метал – термично газово рязане

Брутна заплата:800лв.-1100лв.

Машинен инженер – Конструктор-технолог

Брутна заплата 850-1500 лв.

Разкройчик на метал – термично рязане

Брутна заплата от 800лв. до 1100лв.